Vi gør strategien håndgribelig

Vi hjælper organisationer med at realisere strategiske målsætninger – via design – i nye arbejdsgange og konkrete forretningskoncepter målrettet kundernes behov.

YDELSER

CO-CREATION

For os handler innovation i lige så høj grad om at afdække menneskers behov og forstå organisationers kultur, som at udvikle produkter og services, der matcher de to.
Derfor arbejder ViaDesign tæt sammen med specialister fra andre fagområder – lige fra antropologi, trendforskning og kvantitativ analyse til organisations- og ledelsesudvikling.

KUNDER

KONTAKT