Vi hjælper organisationer med at realisere strategiske målsætninger – via design

Vi arbejder som integrerede specialiser i organisationers team og hjælper direkte til at forny produkter/services, processer og forretning.

Vi bruger værktøjer fra design thinking, lean startup og change management til at transformere strategiske mål til innovative og validerede brugercentrerede løsninger og processer.

YDELSER

CO-CREATION

For mig handler innovation i lige så høj grad om at afdække menneskers behov og forstå organisationers kultur, som at udvikle produkter og services, der matcher de to.

Derfor arbejder ViaDesign tæt sammen med specialister fra andre fagområder – lige fra antropologi og kvantitativ analyse over organisations- og ledelsesudvikling til digital implementering.

Interfazers er specialiseret i customer experience design og strategi udvikling til digitale vækst projekter. Sammen rådgiver vi i strategi, udvikling og forankring inden for agil udvikling og services med digitalt afsæt.
Pluss er en analyse- og management rådgivningsvirksomhed. Sammen udvikler vi nye governance og service løsninger for offentlige projekter med udgangspunkt i større evalueringer og analyser.

KUNDER

KONTAKT