Gør strategien håndgribelig

Jeg hjælper organisationer med at realisere strategiske målsætninger – via design – i nye brugercentrerede løsninger og processer.

YDELSER

CO-CREATION

For mig handler innovation i lige så høj grad om at afdække menneskers behov og forstå organisationers kultur, som at udvikle produkter og services, der matcher de to.

Derfor arbejder ViaDesign tæt sammen med specialister fra andre fagområder – lige fra antropologi og kvantitativ analyse over organisations- og ledelsesudvikling til digital implementering.

KUNDER

KONTAKT