Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.

TIM BROWN, CEO IDEO

Design Thinking er for os en tilgang til livet.
En tilgang, der tager udgangspunkt i mennesker – hvem vi er, hvor vi er og hvad vi kan – og med udgangspunkt i det skabe og afprøve nye relationer, der giver mening for brugerne, organisationen og forretningen.

Da hvem vi er, hvor vi er og hvad vi kan hele tiden forandrer sig, må vi løbende sikre at vores relation stadig er værdifuld.
Derfor hjælper jeg mine kunder med – ikke “at løse problemet” – men at understøtte en kapacitet til i hverdagen at styrke relationen til brugere og partnere.

YDELSER

NYE PRODUKTER / SERVICES

Dine strategiske målsætninger omsat til konkrete ydelser

Vi faciliterer dit team gennem en designproces, hvor vi:

 • afdækker behov hos brugere og interessenter
 • udvikler ideer, løsningskoncept og forretningsmodel
 • bygger og tester prototype med brugere
 • formidler indsigter, løsning og anbefalinger til ledelsen

og opsamler proces og resultat i intuitivt forståeligt og visuelt appellerende præsentationer.

TYPISKE LEVERANCER

 • Interessentoverblik
 • Brugersegmenter og deres barrierer og ønsker
 • Mulighedsrum/potentialer for innovation (How might we …)
 • Innovationsscenarier i forhold til strategisk målsætning (What if …)
 • Værditilbud i forhold til ny og eksisterende forretning
 • Prototyper på produkter og services
 • Business model canvas
 • Minimum viable product
kbh
drs-01
grundfos
jabra
OLE VILSTER

SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

KMD

“Jeg hyrede Sune til at bidrage til et inkubator projekt og han udførte et fantastisk stykke arbejde – med hensyn til at indhente, udkrystallisere og omsætte kundeindsigter til designkoncepter. Sune er en sand professionel: høj personlig integritet, fordomsfri, kreativ og alligevel konkluderende. Han har fungeret som en rollemodel for, hvordan en konsulent bør agere.”
LISELOTTE MOSBÆK

SENIOR KONSULENT

AVANTI PEOPLE

"Jeg kan med glæde anbefale Sune, hvis du er på udkig efter en stærk strategisk og kreativt hjerne blandet med fantastiske design færdigheder. Sune er en meget open minded person og har stærk fornemmelse for ’hvad der mangler i verden’. Dette gør ham til en meget visionær person, som er i stand til at skabe innovative løsninger for de mennesker, han arbejder med."
MARIE HERBORG KROGH

INNOVATION CONSULTANT

CENTER FOR INNOVATION

"Sune og jeg har arbejdet sammen på to projekter i Erhvervsstyrelsen og han udførte et fremragende arbejde. Sune er rigtig god til at konteptualisere gennem visualisering, dialog og har sans for den relationelle og organisatoriske dynamik. Jeg beundrer hans måde at udvikle og visualisere koncepter og jeg har set, hvordan de har inspireret mine kolleger til at udvikle nye tjenester. Jeg kan virkelig anbefale ham!"
JYTTE GLIIM

SENIOR PROJECT MANAGER

COLOPLAST

”Vi har fået en guldgrube af informationer. Om, hvordan vores brugere lever, hvordan de ønsker at leve, hvad der er deres udfordringer.Mange af tingene kan vi hurtigt reagere på og vi integrerer brugernes historie i vores udviklingsprocesser. På den måde kommer projektet helt konkret vores brugere til gode.”

INNOVATIONS-PROCESSER

Processer og redskaber – skræddersyet til din organisation

Vi hjælper dig med at optimere innovationsprocesser og -redskaber gennem:

 • afdækning af interessenters behov og ønsker
 • inspiration fra state-of-the-art processer og redskaber
 • indsamling af organisationens succes cases
 • udvikling og test af nye processer og redskaber

og implementere det hele i et værktøj til dine projektledere

TYPISKE LEVERANCER

 • Analyse af organisationens innovationskapacitet
 • Strategisk positionering af innovationsindsatsen
 • Samling af relevante innovationsprocesser og -redskaber
 • Beskrivelser af faseaktiviteter og leverancer
 • Visualiseret fasemodel for innovationsprocessen
 • Værktøjskasse til projektejere
 • Anbefalinger til udbredelse af ny proces og redskaber i organisationen
coi
skat-01
leo
kfst
MONICA ANDERSEN

LEDER VELFÆRDSINNOVATION

KØBENHAVNS KOMMUNE

“Sune har hjulpet Center for Offentlig Innovation med at designe det visuelle udtryk til vores guide til at dele og genbruge innovation, Spredningsguiden. Han har ramt den inviterende og lette tone, som vi ønskede, og brugerne har reageret positivt på universet. Se det fine resultat på coi.dk/spredningsguiden
JACOB KOCH

STRATEGY AND PROCESS MANAGER

LEO PHARMA

Sammen med ViaDesign har vi videreudviklet og konkretiseret vores innovationsmodel baseret på Design Thinking, som skal være omdrejningspunktet for udvikling af nye løsninger til patienter, der lider af hudsygdomme. ViaDesign faciliterede indledningsvist en klar forventningsafstemning og med deres dedikation drev de processen for både forbedring, konkretisering og operationalisering af innovationsmodellen.
FLEMMING STEEN NIELSEN

KONTORCHEF

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Samarbejdet med Via Design har skabt konkret værdi for os gennem en tydelig innovationsproces med en række specifikke innovationsredskaber, som blev skræddersyet til vores organisation.

STRATEGI FOR INNOVATION

Ledestjerne og plan for din forandringsproces

Vi faciliterer dit ledelsesteam gennem en proces, hvor vi:

 • besøger organisationens oprindelige raison d´être og værdier
 • synkroniseres omkring organisationens nuværende situation
 • skaber og visualiserer en aspiration (big why) for organisationen fremover
 • udarbejder et transformationskort for hvordan aspirationen nås

og omsætter resultatet i præsentationsmateriale og workshops, der aktiverer aspirationen i organisationen.

TYPISKE LEVERANCER

 • Organisationens formål i en nøddeskal
 • Workshops med ledende medarbejdere
 • Dokumentation og visualisering af nuværende situation (inkl. udfordringer og potentialer)
 • Præsentationsmateriale til organisationen om aspirationen for innovation
 • Transformationskort med indsatsområder og konkrete eksekveringsprojekter
coloplast-01
drs-01
mec
marie
INGE FISKER

UNDERDIREKTØR

DANSK RETURSYSTEM

“Processen har forandret vores kultur. Vi har bygget en kompetence og selvtillid op i organisationen, og vi er blevet meget bevidste på hvad vi kan og ikke kan. Hvor vi før købte mange konsulentydelser, løser vi nu væsentligt mere selv.”
THOMAS VIDEBÆK

EXECUTIVE VICE PRESIDENT

NOVOZYMES

"Sune præsenterede vores strategi så enkelt og konsistent at direktionen effektivt forstod budskaberne, hvilket var en medvirkende årsag til at strategien blev taget så godt imod."
PETER DEXTER

SOUSCHEF

KRIMINALFORSORGEN

“Helt overordnet har projektet bidraget til et begyndende paradigmeskift, hvor man i højere grad inspireres af designtilgange eller mind set i forhold til strategi og udvikling. Fra før at implementere løsninger – til nu at skabe løsninger.“